Disclaimer

 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website is uiterste zorg besteed om u te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie.

Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is. De Wagenwerkplaats aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

De Wagenwerkplaats behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website op welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving hiervan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

De samenwerkplaats sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met technische storingen.

Bepaalde links op deze website leiden naar gegevens die door een derde partij worden onderhouden en over wie De Wagenwerkplaats geen controle kan uitoefenen. De Wagenwerkplaats geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt De Wagenwerkplaats geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie verkregen via deze links.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij De Wagenwerkplaats. De Wagenwerkplaats machtigt u delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren.